Dansk-Norsk Legat

Legatet har som formål at bidrage til styrkelse af venskab og samarbejde mellem Danmark og Norge ved at støtte: "Åndelig og legemlig sundhed", aktivt kristent arbejde, internationalt hygiejnisk arbejde med udgangspunkt i tanken om "en sund sjæl i et sundt legeme".

Der kan læses mere om tildelingskriterierne under fanen Eivind Eckbos Dansk-Norske Legat.

Fonden har ikke ansøgningsskemaer, hvorfor ansøgninger bedes fremsendt digitalt ved at benytte vores online formular.

Der modtages kun ansøgning via digital ansøgningsformular.